ריהוטשולחן סלון  130X80X45, עץ מצרי, ברזל מחושל וזכוכית  
 
שולחן קפה קוטר 80 ס"מ, גובה 50 ס"מ, עץ דקל טבעי ויבש, ברזל מחושל        
 
שולחן זית  100X40X40, עץ זית טבעי גושני, ברזל מחושל        
 
123 @nextArticle@