כלי סיתותBush Hammer / מוטבה  מידות 30x30 או 40x40, משקל 1.5-2 ק"ג, אורך 300 מ"מ.          
 
Bush Hammer / מוטבה  מידות 30x30, משקל 1 ק"ג, אורך 300 מ"מ.    
 
Carving Hammer / פטיש סיתות מידות 35x35 או 45x45, משקל 1-1.5 ק"ג, אורך 250 מ"מ.