קישורים ועיתונות

 
הלילה הזה כולו מעוצב", גיורא אוריין, ישראל היום, 10.4.2008"