קישורים ועיתונות

יעל לרנר, "לא עוד תחנה בדרך",  ישראל היום 16.10.2008